บทวิเคราะห์ : การขยาย “วงเพื่อน”ฟรีวีซ่าสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของจีนในการเปิดกว้างและความร่วมมือ
 การเผยแพร่:2024-03-25 16:46:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคมปีนี้ จีนได้เริ่มดำเนินนโยบายทดลองยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจาก 6 ประเทศ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ฮังการี ออสเตรีย เบลเยียม และลักเซมเบิร์ก กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2024 ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่เดินทางมาประเทศจีนเพื่อทำธุรกิจ ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติมิตร รวมถึงแวะผ่านแดนโดยอยู่ในจีนไม่เกิน 15 วัน สามารถเข้าประเทศจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า นี่เป็นการขยาย“วงเพื่อน”ฟรีวีซ่าอีกครั้งของจีนต่อจากข้อตกลงยกเว้นวีซ่าซึ่งกันและกันระหว่างจีน-ไทยที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา

นักสังเกตการณ์ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น ลัทธิกีดกันทางการค้า การที่จีนดำเนินนโยบายเชิงรุกในการยกเว้นวีซ่าสำหรับ 6 ประเทศดังกล่าวนั้นถือเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมของการเปิดกว้างระดับสูงของจีนและเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกไปยังทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทีและความจริงใจของจีนในการส่งเสริมการเปิดกว้างและความร่วมมืออีกระดับ  

นับถึงต้นเดือนมีนาคม จีนได้ลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าซึ่งกันและกันที่ครอบคลุมหนังสือเดินทางประเภทต่างๆ กับ 157 ประเทศ และได้บรรลุข้อตกลงหรือมาตรการเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการขอวีซ่ากับ 44 ประเทศ เมื่อนับรวมสิงคโปร์ แอนติกาและบาร์บูดา และไทย ซึ่งเป็นสามประเทศที่ได้ลงนามข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับจีนในปีนี้  มี 23ประเทศได้บรรลุข้อตกลงยกเว้นวีซ่าซึ่งกันและกันอย่างครอบคลุมกับจีนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีกว่า 60 ประเทศและภูมิภาคได้มอบสิทธิการยกเว้นวีซ่าหรือสิทธิการขอวีซ่าเมื่อเดินทางเข้าแดนให้กับพลเมืองจีน

จีนยังออกมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้วีซ่าเข้าประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการลดเนื้อหาแบบฟอร์มการขอวีซ่า ลดค่าธรรมเนียมวีซ่า ลดขั้นตอนการอนุมัติวีซ่าเพื่อการศึกษาต่อในประเทศจีน ยกเว้นการเก็บลายนิ้วมือสำหรับผู้ขอวีซ่าจำนวนหนึ่ง และยกเว้นการนัดหมายเพื่อขอวีซ่า ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นแก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน

\

การปรับนโยบายดังกล่าวทำให้จำนวนผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนมีถึง 3.23 ล้านคน โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศส เยอรมนี มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ที่สามารถเข้าประเทศจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด โดยยอดใบสั่งซื้อจากประเทศเหล่านี้เพื่อเดินทางมาเที่ยวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019

จีนไม่เพียงแต่ปรับนโยบายอำนวยเพื่อความสะดวกในการไปมาหาสู่กันหว่างชาวจีนกับชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังยกระดับความสะดวกสบายของชาวต่างชาติในการอาศัยอยู่ในจีนเป็นการเฉพาะอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ชาวต่างชาติในจีนเผชิญเกี่ยวกับการชำระเงินผ่านมือถือ เมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารประชาชนจีนได้แนะนำให้อาลีเพย์(Alipay)และเทนเพย์(Tenpay)ยกระดับกระบวนการทางธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพของการผูกบัตรธนาคารในต่างประเทศ   ลดความซับซ้อนในการยืนยันตัวตนขณะที่ต้องรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง ได้แนะนำองค์กรที่ให้บริการชำระเงินรายใหญ่ให้เพิ่มวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมชำระเงินผ่านมือถือสำหรับชาวต่างชาติในจีนจากครั้งละไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มวงเงินการทำธุรกรรมสะสมต่อปีจาก 10,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

นักสังเกตการณ์เห็นว่าในการประชุมระดับชาติ“สองสภา”ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไม่นาน จีนได้ออกชุดมาตรการที่มีผลในทางปฏิบัติสู่ทั่วโลกเพื่อส่งเสริมการเปิดกว้างในระดับสูงและเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเพิ่มความพยายามในการดึงการลงทุนจากต่างประเทศ ผลักดันการดำเนินปฏิบัติการ 8 ประการเพื่อสนับสนุนการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”อย่างมีคุณภาพสูง และดำเนินแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศให้ดี เช่น งานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน งานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน งานมหกรรมแสดงสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติแห่งประเทศจีนและงานมหกรรมส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติแห่งประเทศจีน ฯลฯ

ท่ามกลางสถานการณ์ที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขาดแรงขับเคลื่อนตลอดจนความไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น การที่จีนส่งสัญญาณอย่างชัดเจนในการเปิดกว้างและความร่วมมือนั้นย่อมจะอัดฉีดแรงผลักดันมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความแน่นอนอันทรงคุณค่าให้กับการพัฒนาร่วมกันของทั่วโลก  “เค้ก” แห่งความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็ย่อมจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอน

IN/LU


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น