จีนพร้อมเปิดฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวประจำปี 2024
 การเผยแพร่:2024-03-25 16:48:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

การประชุมประจำปี 2024 ของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวจะจัดขึ้นที่ตำบลโป๋อ๋าว เมืองฉงไห่  มณฑลไห่หนาน  ทางใต้ของจีนระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม ภายใต้หัวข้อ "เอเชียกับโลก  ความท้าทายร่วมกัน  ความรับผิดชอบร่วมกัน" และฟอรั่มปีนี้จะจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ 4 ประเด็น ได้แก่เศรษฐกิจโลก นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาสังคม และ ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่เป็นทางการ และไม่แสวงหาผลกําไร  โดยมีสํานักงานใหญ่ในประเทศจีน  ซึ่งจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการที่ตำบลโป๋อ๋าว  เมืองฉงไห่ มณฑลไห่หนานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2001 และได้รับการสนับสนุนจาก 29 ประเทศสมาชิก  ฟอรั่มโป๋อ๋าวจัดการประชุมประจําปี  และตั้งเป้าว่า  ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเอเชีย

ตลอดกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา  ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวมีบทบาทพิเศษในการสร้างฉันทามติระหว่างทุกฝ่าย  กระชับความร่วมมือระดับภูมิภาค  ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน  และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเอเชียและระดับโลก กลายเป็นสะพานสําคัญที่เชื่อมจีนและโลก  และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีลักษณะเฉพาะของเอเชียและอิทธิพลระดับโลก (BO/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น