มณฑลยูนนานจัดงาน "สัปดาห์ล้านช้าง-โขง 2024”
 การเผยแพร่:2024-03-27 16:29:02   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

สำนักข่าวจีนรายงานว่า  วันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ที่เมืองคุนหมิง  เมืองเอกมณฑลยูนนาน  ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน  ได้จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์แม่น้ำล้านช้าง-โขง ประจำปี 2024

แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง มีต้นกําเนิดจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตของจีน ไหลผ่านไทย  พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยมีความยาวรวม 4,880 กิโลเมตร และพื้นที่ลุ่มน้ำ 810,000 ตารางกิโลเมตร

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2016 ผู้แทนจาก 6 ประเทศดังกล่าวได้พบปะชุมนุมกันที่มณฑลไห่หนานของจีน  และตกลงจัดตั้งกลไกความร่วมมือของ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-โขง ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือด้านแม่น้ำล้านช้าง-โขง (LMC) ที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือฉันมิตรระหว่าง 6 ประเทศ ผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาระหว่างกัน สร้างสรรค์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของอาเซียนและภายในภูมิภาค อีกทั้งสร้างคุณูปการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้  ทั้ง 6 ประเทศยังดำเนินการแลกเปลี่ยนและทํางานร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคง เช่น ภัยธรรมชาติ อาชญากรรมข้ามพรมแดน และโรคระบาด

ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มหลักของ LMC และเป็นประธานร่วมของ LMC ในปัจจุบัน  ในพิธีเปิดดังกล่าว  นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ กงสุลใหญ่ของไทยประจำเมืองคุนหมิง ระบุว่า ประเทศไทยยินดีที่จะทํางานอย่างใกล้ชิดกับบรรดาประเทศสมาชิกกลไกความร่วมมือล้านช้าง-โขง เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 5 ปีความร่วมมือล้านช้าง-โขง (ค.ศ. 2023-2027) ส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้ง 6 ประเทศ

ในพิธีเปิด ทางการมณฑลยูนนานประกาศว่า  ระหว่างจัดงานสัปดาห์ล้านช้าง-แม่โขง ปี 2024 จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ความมั่นคงข้ามพรมแดน การเชื่อมโยงทางนโยบาย การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการกีฬาระหว่างประชาชน(YIM/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น