สหประชาชาติเผย ปี 2022 ทั่วโลกสิ้นเปลืองอาหารกว่า 1,000 ล้านตัน
 การเผยแพร่:2024-03-29 16:27:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

สํานักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ที่กรุงไนโรบี เมืองหลวงของเคนยา  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเผยแพร่รายงานดัชนีการสิ้นเปลืองอาหารฉบับล่าสุด ระบุว่าปี 2022 ทั่วโลกมีการสิ้นเปลืองอาหาร 1,050 ล้านตัน   สภาพการสิ้นเปลืองและสูญเสียอาหารเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจยิ่ง

อนึ่ง เนื่องในโอกาสใกล้ถึง “วันปลอดขยะสากล” ที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้ตรงกับวันที่ 30 มีนาคมของทุกปี โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้เผยแพร่รายงานดัชนีการสิ้นเปลืองอาหารประจําปี 2024 โดยระบุว่า ปี 2022 ทั่วโลกได้สิ้นเปลืองอาหาร 132 กิโลกรัมต่อหัว คิดเป็น 1 ใน 5 ของอาหารทั้งหมดที่มีให้กับผู้บริโภค ปัจจุบัน  มีประชากร 783 ล้านคนในโลกยังคงหิวโหย ซึ่งส่วนที่รับประทานได้ของอาหารที่ถูกทิ้งสิ้นเปลืองเหล่านี้ สามารถเป็นอาหาร 1.3 มื้อต่อวัน สำหรับคนในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากความหิวโหยของโลก

รายงานระบุว่า  การสิ้นเปลืองอาหารไม่ได้จํากัดอยู่แค่ประเทศที่ร่ำรวย แต่จริง ๆ แล้ว  ไม่ว่าประเทศที่มีรายได้สูงหรือต่ำ  สภาพการสิ้นเปลืองอาหารดำรงอยู่อย่างรุนแรงเช่นกัน โดยเฉพาะการสิ้นเปลืองอาหารในครัวเรือนมีสภาพรุนแรงยิ่ง  การสิ้นเปลืองอาหารของโลกปี 2022 มี 60% มาจากการสิ้นเปลืองอาหารในครัวเรือน รองลงมาคือ  อุตสาหกรรมบริการอาหารคิดเป็น 28% และภาคการค้าปลีกสิ้นเปลืองอาหารคิดเป็น 12%

รายงานดังกล่าวยังระบุว่า  การสูญเสียและสิ้นเปลืองอาหาร ได้ก่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีละ 8 - 10% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก และคิดเป็น 5 เท่าของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมการบิน

รายงานดังกล่าวแนะนําว่า  ประเทศต่าง ๆ ควรกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการสิ้นเปลืองอาหารในทุกระดับ  และรวมเข้ากับแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และการสูญเสียที่อยู่อาศัย(YIM/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น