วันสากลเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
 การเผยแพร่:2024-05-22 16:57:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 เป็นวันสากลเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพนานาชาติ แนวคิดปีนี้คือ "ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณและฉันมีส่วนร่วมด้วยกัน"

ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขา แม่น้ำ ทะเลสาบ สัตว์ พืช... ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผลมาจากการพัฒนาและวิวัฒนาการของชีวิตบนโลกที่ใช้เวลาหลายพันล้านปี นอกจากนี้ ยังเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตและการพัฒนาของมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์ และธรรมชาติ

เคารพทุกสิ่งบนโลก พึ่งพาซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและอย่างสันติ ให้ความอบอุ่นต่อกันบนดาวเคราะห์สีฟ้าใบนี้

แต่ว่า ด้วยมลพิษและการทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การทำลายพืชพรรณ การล่าสัตว์ และการตัดไม้ตามอำเภอใจ สายพันธุ์ทางชีวภาพในโลกกำลังสูญพันธุ์ 1 ชนิดทุกชั่วโมง

3.5 พันล้านปีก่อน นับตั้งแต่สิ่งมีชีวิตบนโลกถือกำเนิดขึ้น สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นและสูญพันธุ์ไปอย่างต่อเนื่อง จนถึงขณะนี้ มีสิ่งมีชีวิตบนโลกประมาณ 3 ล้านถึงมากกว่า 10 ล้านชนิด ในจำนวนนี้ มีอยู่ประมาณ 1.5 ล้านชนิดได้รับการบันทึกไว้ สิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ศึกษาและรู้จักเป็นเพียงบางส่วนที่เล็กน้อยเท่านั้น(Ying/Chu/Zhou)


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น