“หวัง อี้” ระบุ กิจกรรมแบ่งแยกดินแดนเพื่อให้ไต้หวันเป็นเอกราชทำลายสันติภาพของช่องแคบไต้หวัน
 การเผยแพร่:2024-05-22 17:08:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

สำนักข่าวจีนรายงานว่า วันที่ 21 พฤษภาคม 2024 ตามเวลาท้องถิ่น นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวถึงจุดยืนของจีนในประเด็นไต้หวันขณะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

\

นายหวัง อี้ ระบุว่า ปัญหาไต้หวันเป็นแกนหลักของผลประโยชน์หลักของจีน และกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนเพื่อให้ไต้หวันเป็นเอกราชเป็นปัจจัยที่สร้างความเสียหายมากที่สุดต่อสันติภาพในช่องแคบไต้หวัน จีนชื่นชมบรรดาประเทศภาคีขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่ ได้ยึดมั่นในหลักการจีนประเทศเดียวอย่างแน่วแน่ในการรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศต่าง ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับบรรทัดฐานพื้นฐานในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   นายหวัง อี้เชื่อว่า  ประเทศต่าง ๆ จะยังคงสนับสนุนอุดมการณ์อันชอบธรรมของประชาชนจีนในการต่อต้านกิจกรรมการแบ่งแยกดินแดนเพื่อให้ไต้หวันเป็นเอกราช  และสนับสนุนความมุ่งมั่นของประชาชนจีนเพื่อการรวมชาติ(YING/ZHOU)

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น