ทางหลวงทะเลทรายไร้คาร์บอนสายแรกในจีนสะสมพลังงานสีเขียวเกิน 5 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง
 การเผยแพร่:2024-06-11 16:19:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน ทางหลวงทะเลทรายบ่อน้ำมัน Tarim "คาร์บอนเป็นศูนย์"  โครงการสาธิตการชลประทานด้วยโซลาร์เซลล์และการควบคุมการแปรสภาพเป็นทะเลทรายที่ยาวที่สุดในจีน ได้ผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวสะสมมากกว่า 5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งบรรลุผลสองประการคือการควบคุมการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทางหลวงทะเลทรายวิ่งข้าม "ทะเลมรณะ" ในทาคลิมากัน ยาว 522 กิโลเมตร โครงการนี้ได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ 86 แห่งตามสองฝั่งทางหลวงทดแทนเครื่องยนต์ดีเซล  ผลิตไฟฟ้าเพื่อการสูบน้ำชลประทาน และผลิตไฟฟ้าให้กับชลประทานพื้นที่ป่าอนุรักษ์นิเวศกว่า 3,100 เฮกตาร์ตลอดทางหลวง

ในโครงการสาธิต "คาร์บอนเป็นศูนย์" ของทางหลวงทะเลทราย Tarim ขณะเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ของโรงเก็บน้ำตลอดเส้นทาง ช่างเทคนิคได้ออกแบบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ 3 ประเภทอย่างต่อเนื่อง และยังได้นำวิธีเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มาใช้ เพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์สูบน้ำสามารถใช้งานได้ในเวลาที่ไม่มีแสงแดด  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทางหลวงทะเลทรายแห่งนี้ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 3,540 กิโลวัตต์ และผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 3.62 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง(Bo/Lei/YZ)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น