จีนส่งเสริมกิจการการดูแลบ้านเรือน
 การเผยแพร่:2024-06-13 16:54:51   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆ ร่วม 9 หน่วยงานของจีน ได้ร่วมกันประกาศ “แผนส่งเสริมกิจการการดูแลบ้านเรือนเพื่อพัฒนาเขตชนบทปี 2024” โดยเสนอมาตรการ 25 ข้อ เพื่อส่งเสริมการบริโภคด้านการดูแลบ้านเรือน ช่วยผลักดันการพัฒนาของเขตชนบท

แผนการเสนอว่า ควรจัดงานจ้างผู้ดูแลบ้านเรือนเป็นประจำ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคผู้ดูแลบ้านเรือน เพิ่มจำนวนผู้ดูแลบ้านเรือน และช่วยหาผู้ว่าจ้างติดต่อและจ้างผู้ดูแลบ้านเรือนฝ่ายขึ้นและมีทางเลือกมากขึ้น ยกระดับการบริหารด้านกิจการผู้ดูแลบ้านเรือนให้สูงขึ้น

ขณะเดียวกัน แผนการดังกล่าวยังได้เสนอว่า จะช่วยชาวบ้านที่พ้นความยากจนให้เข้าทำงานโดยผ่านบริษัทที่ทำกิจการผู้ดูแลบ้านเรือน สำหรับชาวบ้านที่พ้นความยากจนข้ามมณฑลไปประกอบอาชีพดูแลบ้านเรือนนั้น จะให้เงินนั่งรถครั้งหนึ่ง และช่วยผู้ดูแลบ้านเรือนให้เข้ากับสังคมท้องถิ่นอย่างดี บริษัทที่ทำธุรกิจช่วยจัดหาผู้ดูแลบ้านเรือนขนาดเล็กจะได้ลดภาษีพิเศษ


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น