แผนพัฒนาเขตอ่าวใหญ่กว่างตุงฮ่องกงและมาเก๊า
 การเผยแพร่:2024-06-13 17:00:47   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

หลังจากจีนได้ประกาศ “แผนพัฒนาเขตอ่าวใหญ่กว่างตุงฮ่องกงและมาเก๊า ” ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยอดเศรษฐกิจของเขตอ่าวใหญ่เกินกว่า 14 ล้านล้านหยวน กลายเป็นหนึ่งในเขตที่มีอนาคตการพัฒนาที่ดีที่สุดของโลก โดยมณฑลกว่างตุงจะทุ่มกำลังในด้านยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมการผลิต การเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจและคมนาคม ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้ฮ่องกงและมาเก๊าเข้าใจสถานการณ์การพัฒนาแหง่ชาติให้ดียิ่งขึ้น

ทางการมณฑลกว่างตุงจะให้ความสำคัญในด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างสรรค์ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยายามเชื่อมต่อกับเขตพัฒนาทางภาคเหนือของฮ่องกง และเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์การพัฒนา “1+4” ของมาเก๊า เสริมสร้างฐานะของฮ่องกงที่เป็นศูนย์กลางการเงินการเดินเรือและการค้า สนับสนุนมาเก๊าให้กลายเป็นศูนย์ท่องเที่ยวและการบันเทิงระดับโลก

ปัจจุบัน เขตอ่าวใหญ่กำลังกลายเป็น “วงจรการเดินทาง 1 ชั่วโมง” โดยปีนี้ ทางสัญจรขนาดใหญ่เซินจง สะพานทางด่วนข้ามทะเลหวงเหมาจะสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งาน ทั้งนี้จะทำให้เมืองต่างๆ ริมอ่าวจูเจียงอยู่ในวงเดียวกัน และปีนี้ มณฑลกว่างตุงยังได้เริ่มต้นงานระยะแรกของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกว่างจูอ้าว ขณะเดียวกันได้เร่งการขยายและการสร้างใหม่ของด่านหวงก่างและซาโถวเจี่ยว  ขณะเดียวกัน สะพานใหญ่ก่างจูเอ้าก็ได้แสดงบทบาทอย่างดี การขับรถเดินทางระหว่างมณฑลกว่างตุง ฮ่องกงกับมาเก๊านับวันสะดวกยิ่งขึ้น


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น