ปธน.จีนตอบจดหมายสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์จีน
 การเผยแพร่:2024-06-13 17:07:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

นายสี จิ้นผิงเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมการทหารกลางจีน ได้ตอบจดหมายของศาสตราจารย์เหยา ชีเจ้อ สมาชิกสภาวิทยาศาสตร์จีนและศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชิงหัว  กล่าวทักทายอย่างอบอุ่นด้วยความจริงใจ และฝากความปรารถนาดีไว้ด้วย

นายสี จิ้นผิง กล่าวในจดหมายว่า ท่านกลับประเทศและสอนหนังสือกว่า 20 ปีแล้ว ขอให้นำเจตจำนงของความรักชาติให้กลายเป็นการสร้างคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยชิงหัวอย่างเต็มความสามารถ และประสบผลสำเร็จมากมายในการวิจัยวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ

นายสี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า หวังว่าท่านจะยึดมั่นความตั้งใจของตน ใช้ความเหนือกว่าของตน นำพาเพื่อนร่วมงานแสวงหารูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรด้วยตนเอง ผลักดันการสร้างสรรค์ใหม่ พยายามสร้างฐานใหม่แห่งการฝึกอบรมบุคลากรและสร้างสรรค์ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคุณูปการใหม่เพื่อยกระดับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้สูงขึ้น และสร้างสรรค์ประเทศที่เข้มแข็งด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ศาสตราจารย์เหยา ชีเจ้อ เคยสอนหนังสือในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานาน ปี 2004 ได้เดินทางกลับประเทศจีนและสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยชิงหัว ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันอัจฉริยะและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสารสนเทศมหาวิทยาลัยชิงหัว


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น