ซู่เชียน มณฑลเจียงซู: พัฒนาเศรษฐกิจ "ถ่ายทอดสดสดในหมู่บ้าน" อย่างแข็งขัน
 การเผยแพร่:2024-06-14 12:05:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:XINHUA

\

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2024 พิธีกรไลฟ์สดขายสินค้ากำลังขายพัดลมที่ฐานถ่ายทอดสดอีคอมเมิร์ซของชุมชนลู่จี๋ เมืองซู่เชียน มณฑลเจียงซู

\

ปีหลังๆ มานี้ ชุมชนลู่จี๋อาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อค้นหาและพัฒนาโมเดล "สาขาพรรค + อีคอมเมิร์ซ" เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านกับวิสาหกิจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พัฒนาเศรษฐกิจ “ไลฟ์ขายสินค้าในหมู่บ้าน”เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเสรษฐกิจของชนบท เพิ่มรายได้ของประชาชน เพิ่มประสิทธิผลการผลิต ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจชนบท

\

\

\

(Ying/LR/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น