ฟอรั่ม "หนีซาน" ครั้ง 10 เน้นร่วมมือทางอารยธรรมโลกสืบทอดวัฒนธรรม-พัฒนานวัตกรรมในยุคสมัยใหม่
 การเผยแพร่:2024-07-10 17:06:41   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

การประชุมฟอรั่มหนีซานครั้ง 10 ว่าด้วยอารยธรรมโลก ประจำปี 2024  ( The Tenth  Nishan Forum on World Civilizations )  เปิดฉากขึ้น ณ หอประชุมหนีซานเจียงถัง ภูเขาหนีซาน ที่เมืองชวี่ฝู่ มณฑลซานตง ภาคตะวันออกของจีน     เพื่อเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางอารยธรรมโลก

China Media Group ภาคภาษาไทย รายงานว่า การประชุมฟอรั่มหนีซานครั้ง 10 ประจำปี 2024  ( The Tenth  Nishan Forum on World Civilizations )  ครั้งนี้

มีคณะแทนทางการเมืองจีนประจำมณฑลซานตง คณะผู้แทนสถาบันขงจื่อในจีน สถาบันขงจื่อในต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ  เช่น นายโจว หน่ายเสียง ( Zhou Naixiang )  รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลซานตง, นางซุน ชุน หลาน อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานสหพันธ์ฯ ขงจื่อสากล , นายวินเซนต์ เมอรรี่ ( Vincent Merry ) อดีตรองประธานาธิบดีเซเชลส์และประธานสมาคมมิตรภาพจีน-เซเชลส์, นายฟุกุดะ ยาสุโฮะ ( Fukuda  Yasuo )   อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และประธานสหพันธ์ขงจื๊อนานาชาติ, นายฉี ปิน รองอธิการบดีและศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย รองประธานสหพันธ์นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลไทย-จีน รองประธานสมาคมแลกเปลี่ยนต่างประเทศมณฑลซานตง ฯลฯ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องประมาณ 400 คนเข้าร่วม ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งจากจีนและต่างชาติ ร่วมงานประชุมครั้งนี้

เพื่อหารือด้านการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมระหว่างประเทศภายใต้ความท้าทายระดับโลก ความร่วมมือด้านนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ วัฒธรรม กีฬา สตรี  แนวคิดตามหลักขงจื่อและการประยุกต์ในปัจจุบัน อารยธรรมจีนกับโลกตะวันตก สถาบันครอบครัว การศึกษา และการยกระดับสิทธิบทบาทสตรี เพื่อความร่วมมืออารยธรรมโลกในอนาคต

นายโจว หน่ายเซี่ยง ( Zhou Naixiang )  รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลซานตง  ประธานการประชุมครั้งนี้กล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิด

ประเด็นสำคัญ ในพิธีเปิดครั้งนี้ มีนายเจิน จ้านหมิง รอง ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์และสังคมและแห่งชาติ กล่าวในพิธีเปิดว่า วัฒนธรรมดั้งเดิมกับอารยธรรมสมัยใหม่ สะท้อนถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยฟอรั่มครั้งนี้ได้รวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในจีนและต่างประเทศ ได้เห็นถึงภูมิปัญญาจีน และแนวทางของจีนในการพัฒนาเพื่อการเป็นประเทศในยุคสมัยใหม่ ครั้งนี้มีความหมายสำคัญที่ทั่วโลกมาร่วมพูดคุย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

ด้านนายซุน เย่หลี่ รองผู้ว่าการฝ่ายประชาสัมพันธ์แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้มีข้อเสนอ 3 ประการในประเด็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน คือ หนึ่ง การสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมและสร้างอารยธรรมใหม่  

สองการพัฒนานวัตกรรมภายใต้ยุคสมัยใหม่ต้องการให้สืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมขณะเดียวกันก็พัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกัน และแสดงบทบาททางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์อารยธรรมในยุคสมัยใหม่มากขึ้น ดัง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเคยกล่าวว่า การสืบทอดประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดคือการส่งเสริมและพัฒนา เคารพอารยธรรมมนุษย์ ดังนั้นจึงควรแสวงหาการติดต่อระหว่างวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และสามผลักดันการศึกษาและแลกเปลี่ยนอารยธรรม เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของมนุษยชาติ

สำหรับการประชุมหนีซานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่เมืองชวี่ฝู่ มณฑลซานตง บ้านเกิดของขงจื่อ นักปราชญ์ที่ชาวจีนให้การยกย่องมายาวนานกว่าสองพันปี แนวคิดและหลักปรัชญาขงจื่อสะท้อนถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน มีอทธิพลต่อแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนระบบระเบียบแนวทางการบริหารรัฐของจีนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ขณะเดียวกันสถาบันและสำนักงานที่เกี่ยวจ้องกับขงจื่อก็มีหลากหลายไปทั่วโลก เพื่อขยายความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม บุคลากร ภาษา โดยเฉพาะด้านการศึกษาระหว่างจีนและนานาชาติเพื่อเกิดความร่วมมือด้านการพัฒนา เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนแนวทางความร่วมมือเพื่อสันติภาพโลก

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น