งานสัปดาห์พบสตาร์อัพนักเรียนนอกจีนเมืองต้าเหลียน ลงนาม 26 โครงการ ยอดลงทุน 11,460 ล้านหยวน
 การเผยแพร่:2024-07-10 17:19:40   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

งานสัปดาห์พบสตาร์ทอัพนักเรียนนอกจีนต้าเหลียนครั้งที่ 25 จัดขึ้นที่เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม ได้บรรลุการลงนาม 26 โครงการสำคัญในเขตต้าเหลียนไฮเทคโซน ยอดการลงทุนรวม 11,460 ล้านหยวน  ครอบคลุมถึงภาคอุตสาหกรรมเกิดใหม่  เช่น บริการข้อมูลซอฟต์แวร์ การผลิตอัจฉริยะ ชีวิตและสุขภาพ พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ เป็นต้น

งานปีนี้เน้นอุตสาหกรรมยุคใหม่เป็นสำคัญ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่, เมตาเวิร์ส, อินเทอร์เน็ตของยานพาหนะ, พลังงานสะอาด, ชีวิตและสุขภาพ, มหาสมุทรอัจฉริยะ และการผลิตอัจฉริยะ  โดยได้ดึงดูดบริษัทชั้นนำและบริษัทนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ  1,000 แห่ง ผู้มีความสามารถระดับสูงมากกว่า 1,350 ราย โครงการเทคโนโลยีขั้นสูง 191 โครงการ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ 100 ราย สถาบันการลงทุนและการเงิน 100 แห่ง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีระดับชาติ 100 แห่ง และสมาคมอุตสาหกรรม 50 ราย เข้าร่วมการประชุม (Yim/Lei/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น