นายไต้ ปิ่งกั๋ว มนตรีแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
 การเผยแพร่:2012-03-26 09:21:16   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ก่ิอนหน้าที่นายหู จิ่นเทา ประธานาธิบดีจีนจะไปเยือนกัมพูชา วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมาที่กรุงปักกิ่ง นายไต้ ปิ่งกั๋วมนตรีแห่งชาติจีนพร้อมกับนายหยาง เจี๋ยฉือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในนามของประธานาธิบดีหู จิ่นเทา เดินทางไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ และสมเด็จพระราชอัคคมเหสี นโรดม มุนีนาถ
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุซึ่งปีนี้มีพระชนพรรษา 90 พรรษา พร้อมด้วยสมเด็จพระราชอัคคมเหสี นโรดม มุนีนาถ ทรงแสดงความยินดีต้อนรับพระราชอาคันตุกะจีนในห้องที่ประทับส่วนพระองค์ นายไต้ ปิ่งกั๋วกล่าวฝากความระลึกและความปรารถนาดีของประธานาธิบดีหู จิ่นเทาและภริยามายังพระบาท สมเด็จพระนโรดม สีหนุและสมเด็จพระราชอัคคมเหสี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุทรงกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีหู จิ่นเทาและนายไต้ ปิ่งกั๋วที่มอบตะกร้าดอกไม้มาให้ และทรงมอบศิลปหัตถกรรมที่มีพิมพ์ลวดลายอนุสาวรีย์เอกราชแห่งกัมพูชาและธงสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์กัมพูชาเป็นของขวัญให้กับประธานาธิบดีหู จิ่นเทา

พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุทรงกล่าวว่า "ข้าพเจ้าและสมเด็จพระราชอัคคมเหสีทรงรู้สึกดีใจอย่างยิ่งมนตรีแห่งชาติและคณะมาเยี่ยมเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยิ่งใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนอันล้ำค่าแก่กัมพูชาในช่วงระยะประวัติศาสตร์ต่างๆ จนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ประจักษ์ซึ่งมิตรสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยาวนานนี้ ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขยิ่ง"

พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุเป็นมิตรเก่าของประชาชนจีน เมื่อปี 1958 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนโรดม สีหนุ ทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา และนายโจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีจีนมีสาส์นถึงกันและกัน โดยมีการตกลงว่าจะสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับกัมพูชา ทำให้มิตรภาพที่สืบทอดกันมาระหว่างจีนกับกัมพูชาซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานได้เปิดศักราชใหม่

การเดินทางไปกัมพูชาในเร็วๆ นี้ของประธานาธิบดีหู จิ่นเทานับเป็นการเยือนกัมพูชาครั้งแรกของผู้นำจีนในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศจีนเผยว่า ระหว่างการเยือน ประธานาธิบดีหู จิ่นเทาและผู้นำกัมพูชาจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนกับกัมพูชา ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาและความร่วมมือของเอเชียตะวันออก

พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุทรงเคยแต่งเพลงสรรเสริญมิตรภาพระหว่างจีนกับกัมพูชาซึ่งมีเนื้อความคร่าวๆ ว่า "เราเป็นมิตรราวกับครอบครัว มีความสามัคคี อนาคตของเราส่องสว่าง" นี่เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างจีนกับกัมพูชา อีกทั้งเป็นเสียงสะท้อนร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ

(Ton/Lin)
 

 

 

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น