ศูนย์จีน – อาเซียนจะส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน
 การเผยแพร่:2012-03-26 16:53:37   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆ นี้ นายหม่า หมิงเฉียง เลขาธิการศูนย์จีน - อาเซียนกล่าวขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า "ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน หรือการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวัฒนธรรมก็ตาม สุดท้ายก็ต้องอาศัยการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน จึงจะเกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน และปูพื้นฐานประชามติเพื่อการพัฒนาควาสัมพันธ์ทวิภาคีระยะยาว การส่งเสริมการไปมาหาสู่กันของภาคประชาชนเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของศูนย์จีน - อาเซียน"
นายหม่า หมิงเฉียงกล่าวว่า ตั้งแต่เปิดศูนย์จีน - อาเซียนในเดือนสิงหาคมปี 2011 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ การค้า การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ขณะนี้ ศูนย์แห่งนี้ยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้น และกำลังหารือกับฝ่ายต่างๆ เพื่อวางระบบ กลไกและหลักเกณฑ์ ตลอดจนเป้าหมายระยะยาวในอนาคต เพื่อให้บริการอย่างครบวงจรต่อความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน

ปัจจุบัน จีนและอาเซียนกำลังพยายามปฏิบัติตาม "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 200,000คน" โดยจะขยายจำนวนนักเรียนแลกเปลี่ยนกันให้เพิ่มมากขึ้น พยายามบรรลุเป้าหมายที่ว่า จนถึงปี 2020 นักศึกษาอาเซียนที่มาเรียนในจีนและนักศึกษาจีนที่ไปเรียนในอาเซียนต่างมีจำนวนมากถึง 100,000 คน นายหม่า หมิงเฉียง กล่าวว่า ปัจจุบัน นักศึกษาจีนที่ไปเรียนในอาเซียนมีถึง 90,000 คน ส่วนนักศึกษาอาเซียนที่มาเรียนในจีนก็เกินกว่า 50,000 คน จีนยังได้ประกาศว่า อีก 10 ปีข้างหน้า จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 10,000 คนจากประเทศอาเซียน และจะเชิญครูรุ่นใหม่ นักวิชาการและนักศึกษามาจีนเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างๆ เช่นภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา เป็นต้น นายหม่า หมิงเฉียง กล่าวว่า "มีแต่เรียนรู้ภาษา ประวัติืศาสตร์และวัฒนธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างจริงจัง จึงจะสามารถปูพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือในอนาคต"

นายหม่า หมิงเฉียง ยังกล่าวว่า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ อย่างเช่นไม่รู้ภาษาจีน ประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศอาเซียนยังคงอาศัยสื่อมวลชนเป็นช่ิองทางในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจีน โดยเฉพาะสื่อมวลชนตะวันตก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อจีนบ้าง อีกด้านหนึ่ง ประชาชนจีนก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประชาชนของประเทศอาเซียน เขากล่าวว่า "การเข้าใจผิดนั้นไม่น่ากลัว สิ่งที่สำคัญคือเราควรจะค่อยๆ แก้ปัญหาเหล่านี้ในระหว่างการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ"

(In/Lin)
 

 

 

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น