จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยศึกษาที่เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี
 การเผยแพร่:2015-04-10 17:31:16   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมานี้ ศูนย์วัฒนธรรมไทยศึกษาได้จัดตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เขตปกครองตนเองชาติจ้วงกว่างซี ขณะเดียวกัน ยังจัดนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย

นายเซี่ย ซั่งกั่ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีหวังว่า การก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยศึกษาครั้งนี้จะขยายบทบาทการเชื่อมโยงกัน พยายามส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ระหว่างจีน-ไทยให้ก้าวหน้า

นางสาวพัชนี กิจถาวร กงสุลใหญ่ไทยประจำนครหนานหนิงกล่าวว่า มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีได้ขยายบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนภาษาไทย วันเดียวกัน นางสาวพัชนี กิจถาวรในนามเอกอัครราชทูตไทยประจำจีนยังได้มอบหนังสือภาษาไทยจำนวนหนึ่งและเงิน 100,000 บาทให้มหาวิทยาลัย

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น