การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาธิการจีน-อาเซียนครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่กุ้ยหยาง
 การเผยแพร่:2016-08-03 16:22:52   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวแห่งประเทศจีน---วันที่ 2 สิงหาคม การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาธิการจีน-อาเซียนจัดขึ้นที่เมืองกุ้ยหยาง ซึ่งเป็นเมืองเจ้าภาพจัดงาน "สัปดาห์แห่งการศึกษาจีน-อาเซียน" นายเฉิน เป่าเซิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจีนกล่าวคำปราศรัยในที่ประชุม

นายเฉิน เป่าเซิงชื่นชมผลสำเร็จอันงดงามที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษาจีน-อาเซียนในระดับสูง เขาชี้ว่า จำนวนนักศึกษาจีนที่ไปเรียนต่อในประเทศอาเซียนกับจำนวนนักศึกษาอาเซียนที่มาเรียนต่อในจีนล้วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทะลุเป้าหมาย 100,000 คนทั้งคู่ก่อนกำหนด จนถึงสิ้นปี 2015 จำนวนนักศึกษาจีนในประเทศอาเซียนเกิน 120,000 คน ขณะที่จำนวนนักศึกษาอาเซียนในจีนมีกว่า 720,000 คน เวทีความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจีนกับอาเซียนสมบูรณ์แบบขึ้นทุกที แบรนด์ด้านการศึกษานับวันมีอิทธิพลสูงขึ้น งาน "สัปดาห์แห่งการศึกษาจีน-อาเซียน" ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีบทบาทสำคัญเป็นเสมือน "สะพานเชื่อมโยงจิตใจ มิตรภาพและความเข้าใจ" นอกจากนี้แล้ว กลไกความร่วมมือปฏิบัติได้อย่างคล่องตัวและราบรื่น การติดต่อสัมพันธ์และไปมาหาสู่ระหว่างกันบ่อยครั้งเรื่อยๆ จีนกับ 10 ประเทศอาเซียนลงนามข้อตกลงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษา รวมถึงการเซ็นสัญญารองรับบัณฑิตที่จบการศึกษากับไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สุดท้าย ผลสำเร็จจากความร่วมมือด้านการศึกษาหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ความร่วมมือที่มุ่งให้ได้ผลแท้จริงเดินหน้าอย่างมั่นคง รัฐบาลจีนสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้ทำการศึกษาวิจัยแบบแยกประเทศและภูมิภาค ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาของจีนมีเปิดสอนภาษาของทั้ง 10 ประเทศอาเซียน

รัฐมนตรีศึกษาธิการจีนเน้นว่า กระทรวงศึกษาธิการจีนยินดีจะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และร่วมมือกันกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศอาเซียน ใช้บังเกิดสภาพแวดล้อมดีสำหรับการสร้างผลนวัตกรรมและการปฏิบัติหน้าที่


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น