ครบรอบ 15 ปี ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน
 การเผยแพร่:2018-10-08 17:10:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 8 ตุลาคมนี้ ตรงกับวันสถาปนาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียนครบ 15 ปี ซึ่ง 15 ปีที่แล้ว ผู้นำจีนและประเทศอาเซียนร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและเจริญรุ่งเรืองระหว่างจีนกับอาเซียนที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ จีนกลายเป็นประเทศหุ้นส่วนประเทศแรกที่สร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับอาเซียน

มองอนาคตแล้ว ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียนจะมีเนื้อหาเป็นรูปธรรมและความทันสมัย และมีความสำคัญยิ่งต่อภูมิภาคและสากล จีนกับอาเซียนสามารถกลายเป็นหุ้นส่วนที่มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการพิทักษ์สันติภาพและความมั่นคง เป็นหุ้นส่วนที่มีความใกล้ชิดในการพิทักษ์การค้าเสรีและในกระแสโลกยุคปัจจุบัน จีนยินดีร่วมมือกับอาเซียน เร่งการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจรอบด้านในภูมิภาค คัดค้านการกีดกันทางการค้า การเห็นแก่ผลประโยชน์ตนเองเป็นใหญ่ ร่วมพิทักษ์ระบอบการค้าพหุภาคี เติมพลังแก่การพัฒนาส่วนภูมิภาคและโลก


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น