เขตการค้าเสรีกวางสีจัดงานแสดงสินค้าบน“ไอ-คลาวด์”ส่งเสริมการค้าการลงทุน
 การเผยแพร่:2020-06-09 11:41:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 6 มิถุนายน เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การค้าและการลงทุนบน “ไอ-คลาวด์” ของเขตทดลองการค้าเสรี(กวางสี) แห่งประเทศจีนประจำปี 2020 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นด้วยวิธีไลฟ์ สร้างแพลตฟอร์มให้กับบุคคลในแวดวงต่างๆ ซึ่งสามารถทำและชมอยู่ที่บ้านได้

สถิติแสดงให้เห็นว่า มีวิสาหกิจและบริษัทของจีนมากกว่า 20,000 แห่งได้เข้าร่วมชมการไลฟ์ในครั้งนี้มีผู้ชมมากถึง 3.59 แสนคน นายซุน โฮ่วกาง ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเชื้อเพลิงสำหรับเรือแห่งประเทศจีนกล่าวว่า ปัจจุบัน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกวางสีกับอาเซียนนับวันยิ่งใกล้ชิดขึ้น และมีบริษัทจำนวนมากที่เข้ามาเปิดดำเนินการในเขตการค้าเสรีกวางสี เนื่องจากเห็นศักยภาพการพัฒนาในระดับสูง (Bo/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น