ภาพมุมสูง “ทะเลหมอก” ที่เมืองอู๋โจว เขตกว่างซี
 การเผยแพร่:2020-08-19 16:34:07   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 17 สิงหาคม เกิดทะเลหมอกที่งามดั่งภาพลวงตา ที่เมืองอู๋โจว เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี หมอกดังกล่าวเกิดจากการพาความร้อนในแนวนอน(advection fog) ที่เคลื่อนตัวมาจากเมืองเฟิงไค มณฑลกว่างตง ทางตะวันออก และแทรกตัวระหว่างอาคารสูงต่างๆ ดูงามตายิ่ง (YIM/LING/SUN)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น