กว่างซีจัดงานส้มโอหอมไส้แดง
 การเผยแพร่:2020-09-27 15:33:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 21 ก.ย. อำเภอปกครองตนเองชนเผ่าเหมาหนานหวนเจียง  เมืองเหอฉือ เขตกว่างซีของจีน จัดกิจกรรม “เทศกาลฉลองการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรจีน” และงานส้มโอหอมไส้แดงหวนเจียง ประจำปี 2020  เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดของ “ส้มโอหอมไส้แดง” อย่างจริงจังและขยายช่องทางอีคอมเมิร์ซสำหรับสินค้าเกษตร เพื่อเปิดตลาดทั่วประเทศให้กับผลิตผลพิเศษของอำเภอหวนเจียง

\

การแสดงส้มโอหอมไส้แดงหวนเจียง

อำเภอหวนเจียง ในฐานะอำเภอปกครองตนเองชนเผ่าเหมาหนาน เป็นอำเภอเดียวของจีนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมยังต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม และเยอรมนี หลายปีมานี้ อาศัยสภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศที่เหนือกว่าและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ อำเภอหวนเจียงได้ทุ่มเทกำลังในการพัฒนาแบรนด์สินค้าและอีคอมเมิร์ซในชนบทอย่างจริงจัง เพิ่มอิทธิพล ชื่อเสียง และมูลค่าของตราสินค้าเกษตรจากอำเภอหวนเจียงให้มากขึ้น (Dan/Tim)

\

ผู้ผลิตรายใหญ่แนะนำ “ส้มโอหอมไส้แดง” ซึ่งเป็น “สินค้าดีเลิศประจำอำเภอ” ของกว่างซี

\

คนดังทางอินเทอร์เน็ตประชาสัมพันธ์ส้มโอหอมไส้แดงผ่านการถ่ายทอดสด


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น