Sinopharm ระบุ ปริมาณการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ในปีนี้สูงถึง 1,000 ล้านโดส
 การเผยแพร่:2021-02-23 17:50:35   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายหลิว จิ้งเจิน ประธานกลุ่มบริษัท Sinopharm ของจีน กล่าวว่า ปัจจุบัน หากรวมกำลังการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ของโครงการผลิตทั้งระยะที่ 1 และ 2 ปริมาณการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทฯ ในปีนี้จะมากถึง 1,000 ล้านโดส ตอบสนองความต้องการในตลาดได้อย่างเต็มที่ นับเป็นผลงานต้านการระบาดของโควิด-19 ที่บริษัทฯ สร้างขึ้นและได้รับความสนใจในวงกว้าง รวมทั้งการวิจัยและผลิตชุดทดสอบกรดนิวคลีอิกสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 ภายใน 48  ชั่วโมง และการสกัดน้ำเลือด หรือ พลาสมาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤตด้วยความสำเร็จ ตลอดจนใช้เวลา  335 วันเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยและผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย นำไปสู่การจำหน่ายในตลาดอย่างมีเงื่อนไข

จนถึงปัจจุบัน วัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตายที่กลุ่มบริษัท Sinopharm ผลิตนั้น ฉีดให้แก่ประชาชนทั่วโลกแล้วกว่า 43 ล้านโดส รวมถึงที่ฉีดให้กับชาวจีนกว่า 30  ล้านโดส ประธานบริษัท Sinopharm กล่าวว่า เมื่อเทียบประสิทธิผลของวัคซีนในการทดลองทางคลินิกกับกลุ่มคนที่มีอายุ 3 – 17 ปี และ 18 – 59 ปีแล้ว ไม่พบความแตกต่างกันมาก ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่ากลุ่มคนที่มีอายุ 3 – 17 ปีจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปได้ในไม่ช้า (TIM/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น