เมืองซู่เชียน มณฑลเจียงซู สร้างบ้านสมัยใหม่สำหรับเกษตรกร
 การเผยแพร่:2021-05-28 10:43:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เข้าสู่ชุมชนชนบทสมัยใหม่ที่หนิวเจี่ยวเยียน เมืองซู่เชียน มณฑลเจียงซู ถนนหนทางและจัตุรัสกว้างขวางดูเรียบร้อย หน้าบ้านหลังบ้านเขียวขจีดั่งภาพท้องทุ่งไร่นาอันสดใสแบบดั้งเดิม

\

ชนบทสมัยใหม่นี้ชูแนวคิด “วัฒนธรรมวัวและการเพาะปลูกทางการเกษตร” มาตรฐานการอยู่เย็นเป็นสุขและการสร้างความมั่งคั่งให้กับเกษตรกร มุ่งสร้างบ้านเรือนสมัยใหม่สำหรับเกษตรกร และคง “รสชาติของท้องถิ่น” (TIM/LING/SUN)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น