พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำปักกิ่งจัดกิจกรรมฉลองวันมหาสมุทรโลก
 การเผยแพร่:2021-06-10 17:34:33   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันมหาสมุทรโลก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำปักกิ่งจัดกิจกรรมหัวข้อ “วันสีน้ำเงิน  สวัสดีมหาสมุทร”  โดยเชิญเด็กๆเฉลิมฉลองวันมหาสมุทรโลกครั้งที่ 13 ด้วยกัน 

\

มีการจัดโรงละครสีน้ำเงิน  โต๊ะกลมสีน้ำเงิน  และนิทรรศการภาพวาดสีน้ำเงิน  เพื่อแสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์และความอัศจรรย์ของมหาสมุทร  อีกทั้งปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กๆด้วย (Yim/Zhou/Hanchu)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น