จีนคัดค้านสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยนวัตกรรมและการแข่งขัน ปี 2021
 การเผยแพร่:2021-06-11 11:11:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 9 มิถุนายน  คณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนออกแถลงการณ์คัดค้านวุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยนวัตกรรมและการแข่งขัน 2021 (the United States Innovation and Competition Act of 2021) โดยระบุว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้แฝงด้วยแนวคิดสงครามเย็นและอคติทางการเมือง   มีการหมิ่นประมาทและใส่ร้ายป้ายสีแนวทางการพัฒนารวมถึงนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศของจีน  โดยอ้างคำว่า “นวัตกรรมและการแข่งขัน”  มาแทรกแซงกิจการภายในของจีน  แสดงถึงความต้องการที่จะยับยั้งการพัฒนาของจีน  ต่อการนี้  สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนขอแสดงความไม่พอใจและคัดค้านอย่างถึงที่สุด

แถลงการณ์ฯ ดังกล่าวยังชี้ว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ของสหรัฐได้ระบุข้อที่เรียกว่า “การคุกคามจากจีน” เพื่อช่วยให้สหรัฐฯ มีอำนาจในโลกต่อไป    และยังใช้ประเด็นสิทธิมนุษยชนและศาสนามาเป็นข้ออ้างในการแทรกแซงกิจการภายในของจีน  อีกทั้งยังให้เลิกการเชื่อมโยงกับจีนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ  เป็นการริดรอนสิทธิการพัฒนาที่ชอบธรรมของจีน

ร่างกฎหมายฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า  ความคิดที่ต้องการจะครองอำนาจในโลกของสหรัฐเพียงประเทศเดียวนั้นได้บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการแข่งขัน   ภายใต้ภูมิหลังที่โลกกำลังเข้าสู่ช่วงที่มีความผันผวนและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก   การกระทำของสหรัฐฯ ที่ถือจีนเสมือนเป็นศัตรูนั้นเป็นการฝ่าฝืนกระแสหลักของโลก จึงไม่ควรได้รับการสนับสนุนจากใคร และจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน  

แถลงการณ์เน้นว่า ปัญหาไต้หวันเกี่ยวพันถึงอธิปไตย และบูรณภาพเหนือดินแดนของจีน เกี่ยวพันถึงผลประโยชน์หลักของจีน   มาตราของร่างกฏหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันละเมิดหลักการจีนเดียว และแถลงการณ์ร่วมสามฉบับระหว่างจีน-สหรัฐฯอย่างร้ายแรง   จีนคัดค้านการแลกเปลี่ยนทางการทุกรูปแบบระหว่างสหรัฐฯ กับไต้หวัน   กิจการในซินเจียง ทิเบต และฮ่องกงล้วนเป็นกิจการภายในของจีน   จีนไม่ต้องการให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซง

แถลงการณ์ยังเน้นว่า    จีนยืนหยัดจะเดินบนหนทางแห่งสันติภาพและการพัฒนา  สิทธิของประชาชนจีนในการแสวงหาชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นนั้นมีความชอบธรรม และไม่อาจละเมิดได้   ไม่ว่ากลุ่มอิทธิพลใดก็ตาม อย่าคิดว่า จีนจะยอมปล่อยให้อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ในการพัฒนาของประเทศถูกละเมิด  จีนใช้ความพยายามมาโดยตลอด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ แบบไม่ขัดแย้ง ไม่เผชิญหน้า   เคารพซึ่งกันและกัน และร่วมมือกันเพื่อมีชัยชนะร่วมกัน   จีนยืนยันเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้รัฐสภาสหรัฐฯมองการพัฒนาของจีน และความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ อย่างไม่มีอคติทางการเมือง และมีเหตุมีผล   หยุดเดินหน้าร่างกฎหมายฉบับนี้และหยุดแทรกแซงกิจการภายในของจีนทันที  เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายความสัมพันธ์โดยรวม และความร่วมมือด้านหลัก ๆ ระหว่างจีน-สหรัฐฯ (bo/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น