เขตใหม่ผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้แสดงถึงการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่ทันสมัยของจีน
 การเผยแพร่:2021-07-20 16:11:53   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา  จีนได้เผยแพร่ข้อคิดเห็นว่าด้วยการสนับสนุนให้เขตใหม่ผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ดำเนินการปฏิรูปและเปิดกว้างระดับสูงเพื่อเป็นเขตชี้นำการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่ทันสมัยของจีน  โดยวางแผนจะพัฒนาเขตใหม่ผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้เป็นเขตที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าของการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่ทันสมัยของจีนก่อนปี 2050

คณะกรรมการกลางพคจ.และคณะรัฐมนตรีจีนตกลงบุกเบิกพัฒนาเขตผู่ตงเมื่อปี 1990  ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา  ขนาดเศรษฐกิจของเขตผู่ตงได้เพิ่มจากมูลค่า 6,024 ล้านหยวนในปี 1990 มาเป็น 1.3207 ล้านล้านหยวนในปี 2020  เติบโตขึ้นกว่า 200 เท่า  เขตผู่ตงมีพื้นที่ 1 ใน 8,000 ของพื้นที่ทั้งหมดของจีน  แต่ได้สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 1 ใน 80 ของทั่วทั้งประเทศ  และมูลค่าการนำเข้าส่งออกเป็น 1 ใน 15 ของทั่วประเทศ  ปัจจุบันเขตผู่ตงได้รับภารหน้าที่ใหม่ในการปฏิรูปและเปิดกว้างของประเทศอีกครั้ง

(Bo/Zhou)

ภาพและเนื้อหาข่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ China Face

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น