ครึ่งปีมานี้ RCEP ก่อเกิดผลประโยชน์ต่อเนื่อง
 การเผยแพร่:2022-06-29 17:41:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

จนถึงปลายเดือนมิถุนายน ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP) มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการครบครึ่งปีแล้ว ในระยะครึ่งปีมานี้ RCEP ได้ขยายวงให้กว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปีนี้เป็นต้นมา RCEP มีผลบังคับใช้กับ 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีผลบังคับใช้กับเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา มีผลบังคับใช้กับมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผลบังคับใช้กับเมียนมาร์ อนึ่ง ตลอดช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ยอดการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนอยู่ที่ 371,210 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 ส่วนยอดการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีใต้และนิวซีแลนด์ก็เพิ่มขึ้นด้วย (Yim/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น