งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 19 ได้รับยอดการลงทุนจากโครงการที่เซ็นสัญญาแล้วถึง 4 แสนล้านหยวน
 การเผยแพร่:2022-09-19 16:14:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 16 ก.ย. 65 ที่เมืองหนานหนิง เขตกว่างซี จัดพิธีลงนามสัญญาของงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 19 ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ลงนามสัญญาโครงการความร่วมมือทั้งหมด 267 ราย ซึ่งมียอดการลงทุนจำนวน 413,000 ล้านหยวน มากกว่าครั้งที่แล้ว 37% ยอดจำนวนเงินการลงทุนที่เซ็นสัญญาแล้วสูงกว่างานทุกครั้งที่ผ่านมา

\

โครงการที่เซ็นสัญญาแล้วครอบคลุมถึง 6 อุตสาหกรรมใหญ่ ได้แก่ วัตถุใหม่ด้านโลหะระดับสูง การอนุรักษ์ภาวะนิเวศน์แบบสีเขียว สิ่งทอด้านอุตสาหกกรรมเบา อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ วัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ปิโตรเคมีแบบสีเขียว การผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นต้น

\

งานมหกรรมจีน-อาเซียนในฐานะแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสำคัญของความร่วมมือทางการลงทุนส่วนภูมิภาค ได้ช่วยให้วิสาหกิจของทั้งจีนและอาเซียนขยายการค้านับวันมากยิ่งขึ้น โครงการพลังงานใหม่ของท่าเรือชินโจวของบริษัทกิจการท่าเรือสิงคโปร์, โครงการยางพารา SBR จินกุ้ยของบริษัท Sinar Mas Group อินโดนีเซีย, โครงการโรงงานอาหารสัตว์ฝูสุยของเครือเจริญโภคภัณฑ์ของไทยต่างมีการลงนามด้วยความสำเร็จ วิสาหกิจจีนก็ใช้แพลตฟอร์มงานมหกรรมจีน-อาเซียนอัดฉีดพลังขับเคลื่อนให้กับการพัฒนาอย่างผสมผสานลงลึกมากขึ้นด้วย โดยครอบคลุมถึงเขตสำคัญต่างๆ เช่น เขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า, เขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี, เขตร่วมพัฒนากรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ย โดยจำนวนเงินลงทุนเป็นสัดส่วนถึง 76% ของทั้งหมด (Zhou/Dan/Yim)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น