มณฑลเจ้อเจียงใช้มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
 การเผยแพร่:2022-09-23 15:53:23   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ตั้งแต่ช่วงต้นเป็นต้นมา รัฐบาลท้องถิ่นในหลายพื้นที่ของจีนต่างใช้มาตรการหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเอาชนะความยากลำบากไปได้

ผู้ผลิตรายหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียง กำลังเดินหน้าห่วงโซ่การผลิตอย่างเต็มที่ แต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กลับเดินหน้าห่วงโซ่การผลิตเพียง 60% เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าระดับปกติของปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก

ขณะเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา มณฑลเจ้อเจียง ได้ประกาศใช้มาตรการลดภาระของผู้ประกอบการในหลาย ๆ ด้าน เช่น การลดภาษี การเงิน การรักษาเสถียรภาพของผู้ประกอบการและอื่น ๆ ด้านธนาคารท้องถิ่นก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อกับผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อตกลงเรื่องเงินกู้

นายถาว เสี่ยวเล่อ รองผู้จัดการของบริษัทดังกล่าวเผยว่า ด้วยนโยบายและความช่วยเหลือเหล่านี้ บริษัทได้เพิ่มการลงทุนในด้านการวิจัยให้มากขึ้น และจัดซื้อห่วงโซ่การผลิตแบบอัตโนมัติ ช่วยยกระดับการผลิตแบบอัจฉริยะ และทำให้บริษัทผ่านพ้นสภาวะยากลำบากอย่างราบรื่น


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น