【สิบปีมานี้ในกว่างซี】การเติบโตของรถไฟจีน-เวียดนาม
 การเผยแพร่:2022-09-23 17:53:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:BBR、CRI

เมืองผิงเสียงตั้งอยู่ชายแดนตอนใต้ของประเทศจีน อยู่ห่างจากกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน 2,500 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามเพียง 160 กิโลเมตร ความได้เปรียบทางด้านชัยภูมิที่ตั้งทำให้เมืองผิงเสียงเป็นด่านพรมแดนทางบกที่สะดวกที่สุดจากประเทศจีนไปยังเวียดนาม และแม้กระทั่งอาเซียน ในเดือนสิงหาคม 2560 รถไฟจีน-เวียดนามขบวนแรกออกเดินทางจากที่นี่ไปยังกรุงฮานอย ปลายด้านหนึ่งของรถไฟจีน-เวียดนามเชื่อมต่อกับตลาดอาเซียน ปลายอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับตลาดผู้บริโภคในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งได้สร้างเครือข่ายการจำหน่ายที่รวดเร็วสำหรับสินค้าทั้งจากประเทศจีนและอาเซียน


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น