กรุงปักกิ่งจัดเทศกาลเก็บเกี่ยวในเขตหวายโหรว
 การเผยแพร่:2022-09-26 10:53:53   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 23 กันยายนของปีนี้เป็นฤดูกาล “ชิวเฟิน” ของจีน และยังเป็น "เทศกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกรจีน" ครั้งที่ 5 ซึ่งในวันนั้นหมู่บ้านต้าโกว อำเภอหมั่นจู๋ฉางเส้าเหยีง เขตหวายโหรว กรุงปักกิ่ง ได้จัดงาน"เทศกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกรจีน" ครั้งที่ 5  และเทศกาลศิลปะเกษตรกรปักกิ่ง ครั้งที่ 33 (สาขาฉางเส้าเหยีง)  ภายใต้หัวข้อ“เฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว เผยแพร่วัฒนธรรม ให้พลังใหม่กับชนบท และต้อนรับงานใหญ่”

\

ในวันงานมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์พิเศษทางการเกษตร ลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์พิเศษทางการเกษตรกับมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ จัดการชิม "อาหารที่เป็นยา" (การประกอบอาหารด้วยสมุนไพร)  และกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าอำเภอหมั่นจู๋ฉางเส้าเหยีง ใช้แรงขับเคลื่อนของอุตสาหกรรม ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชนบทให้ดีขึ้น ทำให้ประชาชนท้องถิ่นมีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Bo/Patt/Cui)

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น