【สิบปีมานี้ในกว่างซี】ผู้ปลูกอ้อยสดหวาน
 การเผยแพร่:2022-09-26 14:03:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI、BBR

เมืองฉงจั่วที่ตั้งอยู่พื้นที่พรมแดนจีน-เวียดนาม เป็นพื้นที่ผลิตน้ำตาลอ้อยที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน มีกำลังการผลิตน้ำตาลประจำปีคิดเป็น 1/5 ของทั้งประเทศจีน เป็น "เมืองแห่งน้ำตาลของประเทศจีน" อย่างสมชื่อ ชาวไร่อ้อยในท้องถิ่นได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปลูกอ้อยภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล และสร้างรายได้จากการปลูกอ้อยมากกว่า 1 หมื่นล้านหยวน


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น