บทวิเคราะห์:งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนหนุนเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนก้าวขึ้นไปอีกขั้น
 การเผยแพร่:2022-09-29 16:22:37   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนและการประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนลงที่เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ในระยะเวลา 4 วัน วิสาหกิจ 1,653 ราย จาก 40 ประเทศ เดินทางมาร่วมงานแบบออนไซต์, ขณะที่วิสาหกิจกว่า 2,000 แห่ง ร่วมงานออนไลน์ ลงนามโครงการความร่วมมือ 267 โครงการ ยอดการลงทุนอยู่ที่ 413,000 ล้านหยวน สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงผลสำเร็จแห่งงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งนี้

ในงานนี้ ภายใต้การจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งนี้ มีอุปกรณ์อัจฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแสงสว่างของจีนต่างก็ได้รับความนิยมจากอาเซียน ส่วนอาหารเครื่องดื่ม ผลไม้เขตร้อน ของใช้ในครัวเรือนก็มียอดการสั่งซื้อสูงจากผู้บริโภคในจีน แม้บางระบบของโลกกำลังสร้าง “สร้างกำแพงระบบเศรษฐกิจ” กีดกันทางการค้า แต่งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนกลับเต็มไปด้วยบรรยากาศเปิดกว้างสร้างโอกาสใหม่เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถานการณ์โควิด-19 และสร้างสรรค์เศรษฐกิจส่วนภูมิภาคแบบเปิดกว้าง

ปีนี้เป็นปีเริ่มต้นแห่งความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-อาเซียน พร้อมกับเป็นปีแรกที่ RCEP มีผลบังคับใช้ การก่อสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน 3.0 จะเริ่มต้น ประเด็นหลักของงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนปีนี้คือ “ร่วมแบ่งปันโอกาสใหม่ของ RCEP ผลักดันเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนเวอร์ชั่น 3.0” ก็เพื่อหนุนเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนก้าวขึ้นไปอีกขั้น

จากสถิติพบว่า งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน 18 ครั้งที่ผ่านมา มีนักธุรกิจ 1,015,000 คนเดินทางเข้าร่วมงาน เป็นโอกาสอันดีของการเปิดบริการให้กับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนและการก่อสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนกลายเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ลงลึกความร่วมมือจีน-อาเซียนและผลักดันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค ได้เพิ่มพลวัตใหม่ให้กับเศรษฐกิจภูมิภาคแบบเปิดกว้าง

ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ยอดการค้าจีน-อาเซียนสูงถึง 544, 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดการนำเข้าและส่งออกของจีน

สำหรับจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอาเซียนต่อเนื่องกันเป็นเวลา 13 ปี อาเซียนในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนได้รับการสนับสนุน

ส่วนประชากร จีดีพี ยอดการค้าของ RCEP คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของโลก แฝงไว้ด้วยศักยภาพการตลาด

RCEPได้แบ่งปันผลประโยชน์จากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาค ส่งเสริมการพัฒนาเป็นความปรารถนาร่วมกันของวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ฉะนั้น งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งนี้จัดกิจกรรมและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับประเด็น RCEP เป็นพิเศษ ได้สร้างแพลตฟอร์มแห่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างกลมกลืนส่วนภูมิภาค RCEP

RCEP ได้ส่งเสริมความร่วมมือให้ลุ่มลึกระหว่างจีนกับอาเซียน โดยเฉพาะนโยบายที่เอื้อประโยชน์กัน อย่าง การลดและยกเว้นภาษีศุลกากร การเพิ่มประสิทธิภาพการข้ามพรมแดน การไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน ประกอบกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิก RCEP ก็ได้ขยายวงด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งจีนและอาเซียนให้มากขึ้น

อย่างเช่นนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศไทยกล่าวในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งนี้ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่า การส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนกับจีน สร้างบรรยากาศการฟื้นฟูเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค เพิ่มความเหนียวแน่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยสนับสนุน RCEP อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนสร้างเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่ยกระดับ สนับสนุนข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาของโลก หวังว่ากระชับความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เร่งการฟื้นฟูและเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคร่วมบ่มเพาะความสัมพันธ์หุ้นส่วนทวิภาคีเพื่อรับมือกับการท้าทายให้ดี ก้าวสู่อนาคตที่มีความเหนียวแน่นและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการเปิดบริการให้กับการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน จนถึงข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่หยั่งรากในประเทศอาเซียน ตลอดจนผลักดัน RCEP มีผลบังคับใช้ งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนเป็นสักขีพยานแห่งการเปิดประตูของจีนให้กว้างขวางมากขึ้น และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเศรษฐกิจจีน-อาเซียนที่ลงลึกอีก

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG) (Ying/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น