【สิบปีมานี้ในกว่างซี】ผู้พิทักษ์แม่น้ำหลิ่วเจียง
 การเผยแพร่:2022-10-07 16:44:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI、BBR

เมืองหลิ่วโจวเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน ในอดีตการพัฒนาอุตสาหกรรมเคยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ แต่ทุกวันนี้ รัฐบาลได้เสริมสร้างการปกป้องคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำหลิ่วเจียง ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีภูเขาสวยน้ำใส ในปี 2563 และปี 2564 ในการจัดอันดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้ำผิวดินของเมืองที่ระดับจังหวัดในประเทศจีน เมืองหลิ่วโจวติดอันดับหนึ่งของประเทศเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน เมืองหลิ่วโจวได้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีภูมิทัศน์สีเขียวขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น