ผู้แทนจีนเน้นส่งเสริมกิจการเด็กด้วยการพัฒนาและความร่วมมืออย่างสันติ
 การเผยแพร่:2022-10-09 12:49:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายหวัง จื่อสวี้ สมาชิกคณะผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติกล่าวในงานอภิปรายของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติชุดที่ 77 โดยเน้นว่า การพัฒนาอย่างสันติและความร่วมมือมีความสำคัญในกิจการเด็ก

เขาย้ำว่า การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กเป็นสาระสำคัญของกิจการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ประชาคมโลกต้องมองกิจการเด็กเป็นยุทธศาสตร์ตามหลักสืบทอด พัฒนาสังคมมนุษย์ ยืนหยัดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กท่ามกลางการพัฒนา

นายหวัง จื่อสวี้ กล่าวว่า สันติภาพเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดต่อเด็ก ประชาคมโลกควรปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ยืนหยัดหลักการแก้ไขข้อพิพากระหว่างประเทศด้วยสันติวิธี สร้างสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาคที่มีเสถียรภาพ อย่าให้เด็กตกอยู่ในภาวะปั่นป่วนจากสงคราม

ประการที่สอง การแสวงหาพัฒนาเป็นเสาค้ำสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กเติบโต รัฐบาลจีนเรียกร้องให้เร่งปฏิบัติตามกำหนดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งปี 2030 โดยเร็ว ขจัดความยากจนของเด็กด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา คุ้มครองสิทธิการอยู่อาศัย สิทธิการพัฒนา สิทธิสุขภาพ และสิทธิได้รับการศึกษาของเด็กอย่างจริงจัง

ประการที่สาม ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันการพัฒนากิจการเด็ก จีนเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ เร่งประสานงานนโยบายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเด็ก สร้างบรรยากาศดีให้กับด็กทั่วโลก ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง (Ying/Ping/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น