มูลค่าผลผลิตประจำปีของชาลิ่วเป่าของเมืองหวูโจว กว่างซีจะเกิน 1.6หมื่นล้านหยวน
 การเผยแพร่:2022-10-13 17:32:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

กว่างซีมีประวัติศาสตร์การเพาะปลูกชาที่ยาวนาน สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่สวยงามและทรัพยากรพันธุ์ต้นชาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นหนึ่งในพื้นที่การผลิตชาสำคัญในประเทศจีน ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพันธุ์ชาที่สำคัญของกว่างซี ชาลิ่วเป่าเป็นชาล้ำค่าที่มีลักษณะเฉพาะของกว่างซี ได้รับความนิยมมากขึ้นจากพวกนักดื่มชาในตลาดภายในประเทศ ในปี 2021 และปี 2022 ชาลิ่วเป่า หวูโจวได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์ชาจีนที่ทรงพลังการพัฒนาที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุด

หลายปีที่ผ่านมา เมืองหวูโจวยึดมั่นในชาดั้งเดิม งานฝีมือดั้งเดิม แหล่งกำเนิดและหกภาคส่วน ได้แก่ ต้นกล้าชา สวนชา บริษัทชา ผู้เชี่ยวชาญด้านชา ตลาดชาและเมืองชา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชาลิ่วเป่าแบบครบวงจร และให้กลายเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่เชื่อมโยงกับเกษตรกรและช่วยเหลือเกษตรกร

จากข้อมูล ชาลิ่วเป่า หวูโจวที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,500 ปี ได้กลายเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมทางทะเลผ่าน"เส้นทางเรือชาโบราณ" มีชื่อเสียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากการขยายตลาดมาหลายปี ชาลิ่วเป่า หวูโจวได้พัฒนาจาก"ชาขายเฉพาะชาวจีนโพ้นทะเล"ที่ขายเพียงสายเดียวเป็น"ชาขายดีทั่ว" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่ดีของการผลิตและการขายที่เฟื่องฟู ปริมาณและราคาที่เพิ่มขึ้น คาดว่าในปี 2022 ผลผลิตโดยรวมของชาลิ่วเป่า หวูโจวจะเกิน 35,000 ตัน มูลค่าการส่งออกโดยรวมจะเกิน 1.6หมื่นล้านหยวน


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น