ปริมาณผลไม้จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าถึงชาวจีนเพิ่มขึ้น
 การเผยแพร่:2022-11-18 16:02:33   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ทุเรียน มังคุด เงาะ และผลไม้นำเข้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ในอดีตมักมีราคา แต่ตอนนี้หาซื้อได้สะดวกตามร้านค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองหนานหนิง เขตฯกว่างซี ทางตอนใต้ของจีน การจัดงานมหกรรมจีน-อาเซียนที่จัดขึ้นเป็นประจำ นโยบายจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEP รวมทั้งความสัมพันธ์แห่งความร่วมมือทางการค้าที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้ผลไม้สดกว่า 20 ชนิดจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียได้รับอนุมัติให้เข้าสู่ตลาดจีน เมืองหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี

\

เมืองหนานหนิง ในฐานะเมืองเจ้าภาพถาวรของงานมหกรรมจีน-อาเซียน มีความได้เปรียบทางทำเลที่ตั้ง พยายามขยายช่องทางนำเข้าผลไม้ดีเด่นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ชาวบ้านสามารถรับประทานผลไม้เมืองร้อนจากเพื่อนบ้านอาเซียนได้อย่างสะดวกสบาย

\

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทุเรียนจำนวนหนึ่งที่นำเข้าจากไทยส่งถึงสนามบินนานาชาติอู๋หยีว์ เมืองหนานหนิง ผ่านขั้นตอนการตรวจโรคและผ่านด่านศุลกากรอย่างรวดเร็ว นี่เป็นผลไม้เมืองร้อนสดใหม่ที่สุดของปีนี้ที่เข้าถึงตลาดจีนผ่านด่านสนามบินกว่างซี ภายหลัง RCEP มีผลบังคับใช้ ขณะที่เส้นทางการบินขนส่งผลไม้ระหว่างเขตกว่างซีกับประเทศสมาชิก RCEP ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ (LF/ying/lei)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น