การประชุม COP27 จัดตั้งกองทุนความเสียหายและการสูญเสีย
 การเผยแพร่:2022-11-22 15:17:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 27 (COP27) สิ้นสุดลงที่เมืองชาร์ม เอล ชีค ของอียิปต์ โดยผ่านมติหลายสิบประการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว พิธีสารเกียวโตและข้อตกลงปารีส พร้อมทั้งการจัดตั้งความเสียหายและการสูญเสีย

นายเจ้า อิงหมิน หัวหน้าคณะผู้แทนจีนที่เข้าร่วมการประชุม COP27  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังการประชุมว่าในมติของการประชุมครั้งนี้ มติหมายเลข 1 เป็นผลงานทางการเมืองของที่ประชุม ซึ่งย้ำกลไกพหุภาคีและความสำคัญของวิกฤติทางภูมิอากาศ แสดงให้เห็นว่าฝ่ายต่างๆ ควรมีความสามัคคีกันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การประชุมในครั้งนี้ได้บรรลุผลคืบหน้าในปัญหาด้านเงินทุน การสูญเสีย และความเสียหาย ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ ให้ความสำคัญอย่างสูง ในจำนวนนี้การจัดตั้งกองทุนความเสียหายและการสูญเสียนับเป็นไฮไลต์ (Bo/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น