ผู้เชี่ยวชาญสากลชื่นชมประสบการณ์จีนในการสร้างชนบทดิจิทัล
 การเผยแพร่:2022-11-28 16:39:47   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อเร็วๆ นี้ นาย Carlos Watson ผู้แทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำจีนระบุใน “ฟอรั่มระหว่างประเทศว่าด้วยพลังทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขับเคลื่อนพลังการพัฒนาชนบท 2022” ว่า องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกำลังเดินหน้าโครงการ “1,000 ชนบทดิจิทัล” ทั่วโลก และกำลังร่วมมือกับรัฐบาลจีน นำประสบการณ์และเคสของจีนในการสร้างชนบทดิจิทัลไปเผยแพร่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงทั่วโลก ผ่านความร่วมมือใต้-ใต้ และความร่วมมือไตรภาคี

ฟอรั่มในครั้งนี้ได้ประกาศรายงาน “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขับเคลื่อนพลังการพัฒนาชนบท 2022: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมกิจการในพื้นที่ชนบท” ซึ่งระบุว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 นำมาซึ่งความท้าทายต่อความมั่นคงทางอาหารและการผลิตภาคการเกษตรของทุกประเทศ รัฐบาลจีนพร้อมผู้ประกอบการอินเตอร์เน็ตจีนได้ทำการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมภาคการเกษตร อันเป็นแบบอย่างการเรียนรู้ของประเทศกำลังพัฒนาเพื่อยกระดับการเกษตรและพื้นที่ชนบทให้ทันสมัยยิ่งขึ้น (BO/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น