【สิบปีมานี้ในกว่างซี】การพัฒนาพลังงานใหม่ทั้ง "พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์" ไม่หยุดยั้ง
 การเผยแพร่:2022-11-29 16:20:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI、BBR

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาดใหญ่ได้กระจายไปทั่วพื้นที่เขตฯ กว่างซีจ้วง อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด และ พลังงานสีเขียวที่มีคาร์บอนต่ำซึ่งมุ่งเน้นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักได้ถูกนำ มาใช้งานอย่างแพร่หลาย อุตสาหกรรมพลังงานใหม่กลายเป็นส่วนสำคัญในการช่วยต่อเติมเศรษฐกิจในเขตชนบท รวมทั้งได้กลายเป็นช่องทางสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของเขตฯ กว่าง ซีจ้วง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หนทางการพัฒนาสีเขียวก็กว้างยิ่งขึ้นเรื่อยๆ


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น