จีนวางแผนจัดการสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร หลังคลายล็อคควบคุมโควิด-19 ในรอบ 3 ปี
 การเผยแพร่:2022-12-12 16:24:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

มาตรการ “โควิด-19 เป็นศูนย์” ที่จีนใช้ควบคุมและป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่โควิด-19 ระบาดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่เข้มงวดมากที่สุดในโลก มาตรการที่จีนใช้ควบคุมโควิด-19อยู่บนหลักการของการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก

นอกจากการควบคุมการแพร่ระบาด  ทางการจีนได้มีการเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผลที่เกิดขึ้นจากมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง  และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจำนวนของผู้ที่ฉีดวัคซีน และความรุนแรงของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ลดลงจนทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยน้อยและแทบจะไม่มีอาการ

เมื่อสถานการณ์มีทิศทางที่ดีขึ้น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนจึงประกาศปรับมาตราการควบคุมโควิด-19  10 มาตรการใหม่ที่จะใช้ควบคุมสถานการณ์โควิด-19  ได้แก่

1. ให้มีการระบุพื้นที่เสี่ยงอย่างชัดเจน ได้แก่ บ้านเลขที่ ชั้นของอาคาร สถานที่ที่ตั้ง

2. การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยกรดนิวคลีอิกจะตรวจหาในวงที่แคบลง  และลดความถี่ในการตรวจ

3. ยกเลิกการแสดงรหัสสุขภาพก่อนเข้าสถานที่สาธารณะ  ยกเว้นโรงพยาบาล บ้านพักผู้สูงอายุ  โรงเรียน

4. การกักตัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการสามารถเลือกกักตัวที่บ้าน หรือกักตัวในสถานที่ของรัฐ

5. ให้ร้านขายยาเปิดให้บริการตามปกติ

6.เร่งฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป

7. สถานพยาบาลระดับรากหญ้าต้องตรวจสอบสถานะการฉีดวัคซีนของกลุ่มเสี่ยง ให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงต่างๆ

8. ไม่จำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชน ในพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงสูง

9. ห้ามปิดกั้นทางหนีไฟ ทางเข้าออกชุมชน ทางเข้าออกอาคารที่พักอาศัย

10. โรงเรียนที่พบผู้ติดเชื้อจะต้องระบุพื้นที่เสี่ยงแบบเจาะจง พื้นที่ที่ไม่เสี่ยงให้มีการเรียนการสอนตามปกติ

จากมาตรการควบคุมโควิด-19 ล่าสุดที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนประกาศออกมา จะเห็นว่า ทางการจีนไม่ได้มีการยกเลิกการควบคุมโควิด-19 แบบร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่เป็นการใช้มาตรการแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากประเทศจีนมีประชากรมากถึงกว่า 1,400 ล้านคน หากผ่อนปรนมาตรการทีเดียวอาจทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด

นอกจากนี้ทางการจีนได้วางแนวทางของระบบสาธารณสุขที่จะรองรับสถานการณ์โควิด-19 อีกหลายเรื่อง อย่างเช่น

ให้รัฐบาลท้องถิ่นปรับมาตรการในการควบคุมโควิด-19 ที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ใช้ชุมชนเป็นกลไกในการดูแลและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงยาและรับการรักษาอย่างรวดเร็ว

กระตุ้นให้ผู้สูงอายุมารับวัคซีน โดยจีนมีวัคซีนแบบสูดดม ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุรับวัคซีนได้ง่าย ไม่เจ็บ และแทบจะไม่มีผลข้างเคียง

ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19  ที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถใช้ยาแผนปัจจุบันและยาแผนจีนในการรักษา โดยยาแผนจีนได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้วว่าสามารถใช้รักษาโควิด-19 ได้

มีการวางแผนเพิ่มการรักษาแบบออนไลน์  สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง

จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์และเตียงไอซียูไว้รองรับผู้ป่วย โดยตอนนี้มีเตียงไอซียู 138,100 เตียง คิดเป็นผู้ป่วย 100,000 คน จะมีเตียงไอซียูรองรับ 10 เตียง  

แนวทางจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 ดังกล่าว  ทางการจีนยืนยันว่าเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ชาวจีนกำลังเผชิญอยู่  โดยมุ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนมากที่สุด และทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมน้อยที่สุด เพื่อนับถอยหลังสู่การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ขอบคุณภาพ : CGTN


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น