ปธน.สี จิ้นผิงชี้นำงานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
 การเผยแพร่:2022-12-13 16:51:35   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนมีคำชี้นำที่สำคัญต่องานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ว่า การที่เทคนิคทำชาดั้งเดิมและประเพณีที่เกี่ยวข้องของจีนถูกบันทึกไว้ในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งองค์การยูเนสโก้ มีความสำคัญยิ่งต่อการเชิดชูวัฒนธรรมจีน ต้องอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้ดีอย่างเป็นระบบ สนองความต้องการของประชาชนที่มีต่อวัฒนธรรมทางจิตใจ ผลักดันความเชื่อมั่นให้กับวัฒนธรรม ผลักดันวัฒนธรรมดั้งเดิมดีเด่นของจีน มีการปรับเปลี่ยนแบบสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม เพิ่มกำลังของประชาชาติจีนและบทบาทของวัฒนธรรมจีน ลงลึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อารยธรรม เล่าเรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีเด่นของจีน ผลักดันให้วัฒนธรรมจีนก้าวสู่โลกให้ดียิ่งขึ้น (Bo/Cui)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น