สี จิ้นผิงร่วมกล่าวสุนทรพจน์การประชุมระดับสูงช่วงที่ 2 CBD COP15
 การเผยแพร่:2022-12-16 16:54:07   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ค่ำวันที่ 15 ธันวาคม ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนร่วมกล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในพิธีเปิดการประชุมระดับสูงช่วงที่ 2 แห่งการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 15 (CBD COP15) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

สี จิ้นผิงระบุว่า มนุษย์มีประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน มีเพียงสามัคคีร่วมมือกันเท่านั้น ถึงจะรับมือกับความท้าทายทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเจริญเติบโตของระบบนิเวศก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของอารยธรรม เราควรจับมือกันพยายามผลักดันการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ร่วมสร้างสรรค์ประชาคมสิ่งมีชีวิตโลกที่มีอนาคตร่วมกัน ร่วมสร้างโลกที่สะอาดสวยงาม

สี จิ้นผิงกล่าวว่า ต้องผนึกความรับรู้ร่วมกันทั่วโลกแห่งการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องผลักดันกระบวนการทั่วโลกแห่งการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องผลักดันการพัฒนาสีเขียวผ่านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องรักษาระเบียบแห่งการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกที่เที่ยงธรรมและเหมาะสม

สี จิ้นผิงเน้นว่า จีนผลักดันการสร้างสรรค์อารยธรรมด้านระบบนิเวศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างแข็งขัน ความหลากหลาย ความมั่นคงและความยั่งยืนของระบบนิเวศได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง จีนได้ก้าวเดินบนหนทางแห่งการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอัตลักษณ์ของตน ในอนาคตจีนจะเพิ่มการสร้างสรรค์อารยธรรมด้านระบบนิเวศ ดำเนินโครงการสำคัญเพื่อฟื้นฟูการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพหลายโครงการ ลงลึกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือกับประเทศกำลังพัฒนาเท่าที่จะทำได้ ผลักดันการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น (Yim/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น