ทั่วประเทศจีนมีการปรับปรุงเขตเก่าในเมืองและตำบลเป็นจำนวน 52,100 แห่ง สร้างประโยชน์แก่ประชาชน 8.5925 ล้านครอบครัว ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา
 การเผยแพร่:2022-12-21 17:42:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ปีนี้ทั่วประเทศจีนวางแผนจะปรับปรุงเขตชุมชนเก่าในเมืองและชนบท 51,000 แห่ง มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนถึง 8.4 ล้านครอบครัว สถิติล่าสุดของกระทรวงบ้านพักและการก่อสร้างเมืองและชนบทแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันได้บรรลุเป้าหมายก่อนกำหนดแล้ว

จากสถิติระบุว่าในช่วงสิบเดือนแรกของปีนี้  ทั่วประเทศจีนมีการปรับปรุงเขตเก่าในเมืองและตำบลเป็นจำนวน 52,100  แห่ง สร้างผลประโยชน์แก่ประชาชน 8.5925 ล้านครอบครัว มีอัตราการดำเนินงาน 101.7% ทั่วประเทศมี 25 มณฑลได้บรรลุเป้าหมายล่วงหน้าและบางแห่งมีมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้

สถิติแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม มีการปรับเปลี่ยนสายไฟ ท่อน้ำและสายสื่อสารต่างๆ ที่หมดสภาพเป็นจำนวน 51,600 กิโลเมตร ติดตั้งลิฟต์ 12,300 ตัว เพิ่มที่จอดรถ 6.196 แสนแห่ง เพิ่มที่ชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 20,700 แห่ง เพิ่มอุปกรณ์ดูแลคนชราและเด็กชนิดต่างๆ 5,694 แห่ง (Bo/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น