หลายพื้นที่ของจีนปรับสถานที่ตรวจโควิดเป็นสถานรักษาผู้ติดเชื้อแบบมีอาการ
 การเผยแพร่:2022-12-21 17:56:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อจีนปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโควิดให้ดีขึ้น ผู้คนที่ออกไปตรวจโควิดลดลงมาก แต่ผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามพื้นที่ต่างๆ ด้วยเหตุนี้ในช่วงหลัง หลายเมือง เช่น เซินเจิ้น หังโจว และฉางซา จึงดัดแปลงสถานที่ตรวจโควิดเป็นสถานรักษาผู้ติดเชื้อแบบมีอาการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการรักษาโรคดังกล่าว

\

ที่ชุมชนแห่งหนึ่ง เขตเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น สถานตรวจโควิดที่เลิกใช้แล้วหลายแห่งได้ถูกปรับให้เป็นสถานรักษาผู้ติดเชื้อแบบมีอาการ ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ชาวบ้านแบบจุดรวมจุดเดียว มีแพทย์ประจำชุมชน พร้อมด้วยเวชภัณฑ์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน ผลิตภัณฑ์ยา ตลอดจนเครื่องPOS รูดบัตรประกันสุขภาพ ทำให้ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ได้บริเวณใกล้บ้าน (Bo/LING/ Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น