หมู่บ้านต้าจ้าย เขตกว่างซีและหมู่บ้านจิงจู๋ นครฉงชิ่ง ได้รับเลือกเป็น “ชนบทท่องเที่ยวดีเยี่ยม”โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
 การเผยแพร่:2022-12-21 17:59:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมาองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติประกาศผลการคัดเลือก “ชนบทท่องเที่ยวดีเยี่ยม” ปี 2022  นั่นคือ หมู่บ้านต้าจ้าย เขตกว่างซีและหมู่บ้านจิงจู๋ นครฉงชิ่งของจีน

\

หมู่บ้านต้าจ้าย เขตกว่างซี

\

หมู่บ้านจิงจู๋ นครฉงชิ่ง

หมู่บ้านต้าจ้ายตั้งอยู่ในอำเภอปกครองตนเองหลงเซิ่ง เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี มีการพัฒนากิจการท่องเที่ยวในเขตชนบทโดยเน้นนาขั้นบันได วัฒนธรรมหงเหยา และทิวทัศน์ธรรมชาติ โดยเฉพาะมีทัศนียภาพนาขั้นบันไดที่สร้างความน่าประทับใจอย่างยิ่ง

หมู่บ้านจิงจู๋ตั้งอยู่ที่ถนนเซียนหนู่ว์ซัน เขตอู่หลง นครฉงชิ่ง ได้อนุรักษ์วิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมพื้นเมืองที่โดดเด่น อีกด้านหนึ่งยังผสมผสานนวัตกรรมตามยุคสมัย โดยใช้วัสดุเอกลักษณ์ท้องถิ่นประยุกต์การก่อสร้างอย่างลงตัว และเผยแพร่วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของชนบท (Ying/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น