เปิดคำชี้แจงองค์การการค้าโลก ( WTO )ตัดสินสหรัฐฯผิดกฎประเด็นประกาศกีดกันป้ายสินค้านำเข้า Made in Hong Kong
 การเผยแพร่:2022-12-23 17:22:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะผู้เชี่ยวชาญกลไกแก้ไขข้อพิพากขององค์การการค้าโลก ( WTO )ตัดสินข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการระบุแหล่งผลิตของสินค้าฮ่องกงไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก

คณะผู้เชี่ยวชาญได้ประกาศรายงานชี้แจงว่า ข้อกำหนดของสหรัฐฯเกี่ยวกับการระบุแหล่งผลิตสินค้านำเข้าจากฮ่องกงนั้นไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกสำหรับประเทศที่มีสิทธิใช้นโยบายพิเศษ มาตรการของสหรัฐฯ ฝ่าฝืนพันธกรณีของตนในองค์การการค้าโลก และ เสนอให้สหรัฐฯ แก้ไขความผิด

แหล่งข่าวแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคมปี 2020 เป็นต้นมา สหรัฐฯ สินค้านำเข้าจากฮ่องกงในสหรัฐฯ ต้องระบุแหล่งผลิตเป็น “ประเทศจีน” หรือ Made in China แทนที่จะให้ใช้ “ฮ่องกง” หรือ Made in Hong Kongเนื่องจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีฐานะเขตภาษีศุลกากรพิเศษภายใต้นโยบายหนึ่งประเทศสองระบบ และเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกด้วย ฉะนั้น ภายใต้กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน สินค้าส่งออกสหรัฐฯ ที่ผลิตจากฮ่องกง มีสิทธิ์ระบุแหล่งผลิตเป็น “ฮ่องกง”  หรือ Made in Hong Kong (Ying/ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น