จีนใช้ระบบระบบบำเหน็จบำนาญส่วนบุคคลครบเดือน
 การเผยแพร่:2022-12-28 17:09:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

จีนได้ใช้ระบบบำเน็จบำนาญส่วนบุคคลครบเดือนแล้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ICBC กล่าวว่า ทาง ICBC มีสาขาที่สามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวได้ 7,000 แห่ง  ซึ่งได้เปิดบัญชีบำเน็จบำนาญส่วนบุคคลให้กับลูกค้าหลายล้านรายแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

ส่วนประกอบหลักอันดับแรกในระบบประกันสังคมสำหรับผู้สูงอายุของจีนนั้น คือการประกันสังคมเพื่อความชราภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐบาล หน่วยงานและตัวบุคคลจะรับภาระส่วนนี้ร่วมกัน

อันดับที่สองคือ เงินประกันชีวิตแบบบำนาญที่ได้มาจากองค์กรที่ทำงานและการประกอบอาชีพ ซึ่งองค์กรที่ทำงานอยู่และพนักงานจะรับผิดชอบในส่วนนี้ร่วมกัน  

ส่วนที่สามคือ บำเน็จบำนาญส่วนบุคคลและบำเน็จบำนาญทางพาณิชย์ ออกโดยบุคคลเอง

โดยกระทรวงทรัพยากรบุคคลและการประกันสังคมของจีนได้ประกาศทดลองใช้ระบบบำเน็จบำนาญส่วนตัวใน 36 เมืองและเขตเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น