จีนประสบผลสำเร็จในการวิจัยและผลิตแบริ่งหลักเจาะอุโมงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ม.
 การเผยแพร่:2022-12-28 17:13:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

จีนได้ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและผลิตแบริ่งหลักเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ม. สำหรับเครื่องเจาะอุโมงค์หรือ TBM ชุดแรกที่นำการวิจัยและผลิตโดยสถาบันวิจัยโลหะแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน มีน้ำหนักถึง 41 ตัน 

เป็นแบริ่งหลักในเครื่องเจาะอุโมงค์ (TBM) ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ที่สุดและมีน้ำหนักมากที่สุดเครื่องแรกที่ผลิตในจีน ซึ่งจะถูกติดตั้งใน TBM  ระดับ 16 ม. เพื่อใช้ในการเจาะอุโมงค์

นี่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า จีนมีเทคโนโลยีอเนกประสงค์ที่รวมทั้งการออกแบบด้วยตนเอง การเตรียมวัสดุ การแปรรูป การติดตั้ง  ปรับปรุง ทดสอบ ประเมินผล ตลอดจนการคาดคะเนอายุการใช้งาน เข้าไว้ด้วยกัน

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องยืนยันว่า ดัชนีทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ของแบริ่งหลักนี้ เทียบเท่ากับแบริ่งหลักประเภทเดียวกันที่นำเข้าจากต่างประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการการใช้ TBM ขนาดใหญ่


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น