จีนประกาศมาตรการชั่วคราวการเข้า-ออกประเทศ เริ่ม 8 ม.ค.นี้
 การเผยแพร่:2022-12-28 17:52:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ทางการจีนกำหนดมาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับผู้ที่จะเดินทางเข้าและออกประเทศจีน ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเรียกโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสโควิด โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ปี 2023 เพื่อปฏิบัติตามมติของคณะกรรมกลางพรรคคอมมิวนิสต์และคณะรัฐมนตรีจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้

\

1. เงื่อนไขก่อนการเดินทาง

ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศจีนนั้น ต้องการเพียงผลตรวจโควิดที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และกรอกผลตรวจโควิดในแบบฟอร์มสุขภาพเข้าเมือง โดยไม่จำเป็นต้องยื่นขอรหัสสุขภาพจากสถานทูตจีนอีก หากผลตรวจเป็นบวกต้องรอให้เป็นลบแล้วก็จะเข้าจีนได้

2.การตรวจโรคที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

จะไม่ทำการตรวจโควิดต่อผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนอีกต่อไป ผู้ที่ยื่นรายงานสุขภาพเป็นปกติและผ่านการตรวจที่ด่านศุลกากร ก็สามารถเข้าจีนได้โดยไม่ต้องกักตัวแล้ว

สำหรับผู้ที่ผลรายงานสุขภาพมีความผิดปกติเป็นไข้ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจะทำการตรวจแอนตี้เจนเทส หากผลเป็นบวกและเป็นผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเบาที่ไม่มีโรคเรื้อรัง ก็สามารถที่จะรักษาตัวในบ้านหรือที่พักตัวเองได้ ถ้ามีอาการไม่สบายอื่นๆควรไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาล ส่วนผู้ที่ผลตรวจเป็นลบ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจะตรวจแบบทั่วไปตาม “กฎหมายว่าด้วยการตรวจโรคชายแดน”

3. เที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ยกเลิกมาตรการควบคุมจำกัดจำนวนเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศอย่างเช่น “1 บริษัทการบิน 1 ประเทศ 1 เที่ยวบิน 1 สัปดาห์” และข้อจำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเครื่อง เป็นต้น ลดขั้นตอนการตรวจเครื่องบินเข้าแดน เพื่อยกประสิทธิภาพการดำเนินงานจองสนามบิน เพิ่มความสามารถการรองรับเที่ยวบินของเมืองสำคัญให้สูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทสายการบินควรทำการป้องกันควบคุมโรคบนเครื่องต่อไป และผู้โดยสารจำเป็นต้องใส่หน้ากากบนเครื่อง 

4. วีซ่ามายังจีน

ให้ความสะดวกทางวีซ่าแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาจีนเพื่อทำธุรกิจ การค้า การมาศึกษาเรียนต่อ เยี่ยมญาติหรือพบเพื่อน

5.การปฏิบัติงานที่ด่านชายแดน

จะปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการให้ดีขึ้น เพื่อให้การขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนฟื้นฟูสู่สภาพก่อนเกิดโรคระบาด ปรับแก้นโยบายด่านชายแดนทางบกที่ว่า “หยุดการเดินทางของผู้คน ผ่านการขนส่งสินค้าเท่านั้น” โดยจะฟื้นฟูการขนส่งผู้โดยสารผ่านด่านชายแดนทางบกอย่างมีขั้นตอน ฟื้นฟูการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนทางน้ำอย่างมีขั้นตอน สำหรับเรือสำราญระหว่างประเทศ จะเปิดให้เข้าอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกเรือสัญชาติจีนและต่างประเทศ

6.ธุรกิจทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ

จากสภาพการณ์โรคระบาดระหว่างประเทศและความสามารถการบริการด้านต่างๆ จะฟื้นฟูการนำเที่ยวในประเทศของพลเมืองจีนอย่างมีขั้นตอนตามหลักการที่ค่อยเป็นค่อยไป


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น